ZMIANA STRONY

Strona archiwalna. Aktualna strona Fundacji Edukacja dla Demokracji to www.fed.org.pl

Wschód i Zachód razem – przestrzeń dialogu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Tadeusz Rudzki   
czwartek, 05 lutego 2015 10:10

Projekt „Wschód i Zachód razem – przestrzeń dialogu” ma na celu rozwój współpracy pomiędzy mediami lokalnymi na Ukrainie, poszerzenie poruszanej przez nie tematyki o kwestie dotyczące życia mieszkańców innych regionów kraju oraz zachodzących tam zmian (ze szczególnym uwzględnieniem roli i pozycji kobiet w procesie zmian), podwyższenie kompetencji przedstawicieli mediów, wsparcie rzeczowe ich redakcji oraz wsparcie procesów służących samoregulacji środowiska medialnego.

Adresatami projektu są dziennikarze ukraińskich mediów lokalnych i regionalnych z obwodów charkowskiego, chersońskiego, chmielnickiego, czernihowskiego, czerniowieckiego, dniepropietrowskiego, lwowskiego, odeskiego, sumskiego, tarnopolskiego, winnickiego, wołyńskiego i zaporoskiego.

W ramach projektu odbędą się 4 wizyty Wschód-Zachód, w ramach których dziennikarze mediów lokalnych będą mieli możliwość poznania sytuacji w innym regionie Ukrainy, niż ten w którym pracują. Wizyty będą obejmowały spotkania z lokalnymi mediami, instytucjami, organizacjami, udział w otwartej debacie społecznej oraz w okrągłym stole z przedstawicielami innych mediów. Uczestnicy wizyt otrzymają następnie możliwość udziału w szkoleniach tematycznych, poświęconych takim aspektom pracy mediów jak tworzenie treści dla portali internetowych, media 2.0 oraz storytelling (reportaż jako sposób narracji). Kolejnym etapem projektu będzie konkurs dla dziennikarzy na realizację stażu w innych regionach Ukrainy oraz na dosprzętowienie ich redakcji. Zakładamy, że dzięki realizacji stażów w ukraińskich mediach (tradycyjnych i elektronicznych) ukaże się ok. 50 materiałów przybliżających odbiorcom kwestie związane z życiem codziennym, problemami, zmianami w innych regionach Ukrainy, a także z wprowadzanymi tam rozwiązaniami.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 lutego do 30 listopada 2015 przez Fundację Edukacja dla Demokracji w partnerstwie z Towarzystwem Lwa ze Lwowa, winnicką młodzieżową organizacją „Nasze Podole”, Laboratorium Komunikacji Społecznej oraz Winnickim Press-Klubem. Z ramienia Fundacji Edukacja dla Demokracji projekt koordynuje Natalia Kertyczak.


Projekt jest współfinansowany w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji, który jest programem Fundacji Solidarności Międzynarodowej finansowanym przez rząd Kanady i Polski (w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP).


Poprawiony: czwartek, 05 lutego 2015 13:28
 
Reklama
Reklama