ZMIANA STRONY

Strona archiwalna. Aktualna strona Fundacji Edukacja dla Demokracji to www.fed.org.pl

Edukacja obywatelska: wymiana polsko-rosyjska PDF Drukuj Email
Wpisany przez Tadeusz Rudzki   
poniedziałek, 25 maja 2015 12:03

Projekt „Edukacja obywatelska: wymiana polsko-rosyjska” jest skierowany na wymianę doświadczeń w zakresie edukacji obywatelskiej, rozumianej jako kształtowanie postaw świadomego obywatelstwa i aktywności w życiu publicznym. Projekt pozwoli zainicjować i rozwinąć dwustronne kontakty pomiędzy edukatorami i praktykami pracującymi w temacie edukacji obywatelskiej w Polsce i w Rosji.

W ramach projektu zaplanowano 6-dniową wizytę studyjną do Polski w maju 2015, podczas której 12 uczestników z Rosji zapozna się z polskim doświadczeniem w zakresie działań edukacyjnych upowszechniających idee samorządności i obywatelskości na poziomie szkół i uniwersytetów, pozna praktyczne przykłady pracy z młodzieżą oraz gronem pedagogicznym, a także weźmie udział w 2-dniowych warsztatach na temat aktywnych metod nauczania.

Po powrocie z wizyty studyjnej, grupa otrzyma dodatkowe wsparcie w postaci tłumaczenia przykładowych scenariuszy zajęć nt. edukacji obywatelskiej z języka polskiego na język rosyjski. Planujemy przetłumaczenie 10 takich scenariuszy.

Planujemy też dodatkowe wsparcie kontaktów polsko-rosyjskich poprzez umożliwienie udziału polskich uczestników w seminariach dotyczących edukacji obywatelskiej w maju-listopadzie 2015 roku. Ich udział w seminariach pozwoli na nawiązanie znajomości z ludźmi, którzy w różnych regionach Rosji zajmują się edukacją obywatelską na poziomie regionalnym i lokalnym, oraz na zapoznanie się uczestników z Rosji z polskim praktycznym doświadczeniem prowadzenia edukacji obywatelskiej oraz pozwoli zdynamizować dyskusję na temat różnych doświadczeń w zakresie edukacji obywatelskiej pomiędzy uczestnikami z Polski i z Rosji.

Ze względu na to, że wszystkie uczestniczące w proponowanych działaniach osoby są specjalistami w zakresie edukacji formalnej lub nieformalnej, spodziewamy się, że udział w przedsięwzięciu pozwoli na osiągnięcie efektu multiplikacji poprzez dalsze przekazanie wniosków z tej polsko-rosyjskiej wymiany szerszemu gronu odbiorców: młodzieży i pedagogom, z którymi będą pracować uczestnicy projektu.

Projekt jest realizowany w okresie od marca do listopada 2015.
Koordynatorką projektu jest Natalia Kertyczak.Projekt współfinansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2015”.    


Poprawiony: poniedziałek, 25 maja 2015 12:35
 
Reklama
Reklama