ZMIANA STRONY

Strona archiwalna. Aktualna strona Fundacji Edukacja dla Demokracji to www.fed.org.pl

Polska i Białoruś na Via Regia (2013) PDF Drukuj Email
Wpisany przez Tadeusz Rudzki   

Termin realizacji: 6 maja 2013 r. - 20 grudnia 2013 r.

Celem projektu „Polska i Białoruś na Via Regia” jest promowanie współpracy polskich i białoruskich instytucji kultury oraz instytucji naukowych na rzecz upowszechnienia i ochrony dziedzictwa kultury.

W ramach projektu 10 przedstawicieli białoruskich muzeów i instytucji kultury weźmie udział w tematycznej wizycie studyjnej, podczas której zapozna się z dobrymi praktykami w zakresie polskich wzorców i doświadczeń w obszarze budowy i realizacji szlaków kulturowych jako narzędzia ochrony dziedzictwa kultury.

Po powrocie z wizyty jej uczestnicy będą mieli czas na pracę własną, poświęconą poszukiwaniu materiałów dokumentujących białoruskie obiekty baroku wileńskiego. Białoruscy specjaliści otrzymają też dodatkowe wsparcie polskich ekspertów oraz wezmą udział w warsztatach „Organizacja działań kulturalnych wokół obiektów na szlakach kulturowych”.

Zebrane materiały i informacje opracowane w toku pracy własnej posłużą do przygotowania trójjęzycznej broszury (Przewodnika architektury barokowej na Białorusi na Via Regia) oraz rozbudowania strony internetowej drogibaroku.org.

W ramach broszury i strony zostanie wyznaczony odcinek Europejskiego Szlaku Kulturowego Via Regia. Tematem wiodącym będzie architektura baroku wileńskiego jako główna atrakcja kulturowa obszaru białoruskiej części Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz bezpośredni dowód transferu myśli artystycznej wzdłuż Via Regia.
Projekt jest kontynuacją działań lokalnych, realizowanych przez FED od 2008 roku i skierowanych na pobudzanie rozwoju lokalnego w oparciu o dziedzictwo kulturowe baroku na historycznym Śląsku z wykorzystaniem idei szlaków kulturowych.

Koordynatorką projektu jest Natalia Kertyczak.
Projekt jest realizowany w partnerstwie z Zamkiem w Mirze.


Projekt pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Projekt współfinansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Wspólne działania polsko - białoruskie oraz dofinansowany ze środków programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Study Tours to Poland, realizowanego przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu.


pafw

stp


Poprawiony: poniedziałek, 05 sierpnia 2013 08:00
 
Reklama
Reklama